Singapore-SME-accounting-Services

fav Изготвяне на ведомости за заплати

fav Изготвяне на декларация 1 и подаването и в ТД на НАП

fav Изготвяне на декларация 6 и подаването и в ТД на НАП

fav Изготвяне на  платежни нареждания за превод на осигурителни вноски и данъци

fav Изготвяне на трудови договори и   длъжностни характеристики

fav Подаване в ТД на НАП на уведомления по Чл.62 от КТ

fav Обработване и подаване  на болнични листове в ТП на НОИ

fav Издаване на служебни бележки за осигурителен доход

fav Издаване на служебни бележки при напускане

fav Оформяне на трудови и осигурителни книжки

fav Изготвяне на документи за пенсиониране

fav Заверка на осигурителни книжки*

Забележка: Всички услуги, означени със символ „* ” не са включени в цената за абонаментно обслужване и се заплащат допълнително /виж „цени”/.